• Disseny i maquetació de catáleg
  • Tractament i optimització de fotografies
  • Arts finals i gestió amb imprempta
  • client

    Colectivo Promoción Jazz S.L.

  • any de realització

    2010