• Desenvolupament de marca
  • Disseny de línia gràfica per a embalatges
  • Arts finals i gestió amb proveïdors