• Creació d’il·lustracions i pictogrames
  • Disseny d’infografies
  • Disseny d’interfície web
  • client

    ISAL, Instituto de la Sal.

  • any de realització

    2014