• Disseny editorial
  • Maquetació de llibre
  • client

    Catedràtic de la Universitat de València. Facultat de Flilologia anglesa.

  • any de realització

    2018