• l·lustracions personalitzades
  • Disseny i maquetació d’invitacions i adaptacions a altres formats
  • Elecció del paper i sobres
  • Arts finals i gestió amb imprempta
  • client

    Bea y Ferdy

  • any de realització

    2015