• l·lustracions personalitzades
  • Estudi de lettering
  • Disseny i maquetació d’invitacions
  • Elecció del paper i sobres
  • Arts finals i gestió amb imprempta
  • client

    Meri i Germán

  • any de realització

    2013