• l·lustracions personalitzades
  • Disseny i maquetació de recordatoris.
  • Etiquetes de vi / marca pàgines
  • Elecció del paper
  • Arts finals i gestió amb imprempta
  • client

    Lucía Olmos

  • any de realització

    2021